Vertalen Engels Nederlands & Proeflezen Nederlands & Proeflezen Engels
Vertalen Engels Nederlands & Proeflezen Nederlands en Engels

Vertalen en proeflezen

Voor het vertalen van teksten vanuit het Engels naar het Nederlands en voor het proeflezen van Nederlandse en Engelse teksten bent u bij Textperfect aan het goede adres. Klik op de tabs Vertalen en Proeflezen voor meer informatie.

“Words! Mere words! How terrible they were! How clear, and vivid, and cruel! One could not escape from them. And yet what a subtle magic there was in them! They seemed to be able to give a plastic form to formless things, and to have a music of their own as sweet as that of viol or of lute. Mere words! Was there anything so real as words?”

- Oscar Wilde,The Picture of Dorian Gray
Vertalen Engels Nederlands & Proeflezen Nederlands & Proeflezen Engels
Vertalen Engels Nederlands & Proeflezen Nederlands & Proeflezen Engels

Vertalen Engels Nederlands

U kunt bij Textperfect terecht om uw teksten te laten vertalen van het Engels naar het Nederlands. De vertaling zal zo trouw mogelijk zijn aan het origineel. De woordvolgorde, zinsstructuur en connotaties van de woorden zullen uiteraard worden aangepast aan de doeltaal maar op inhoudsniveau zal alleen afgeweken worden wanneer er anders sprake zou zijn van ernstige stilistische problemen of te letterlijke vertalingen.

De vertaalster is van mening dat de tekst eigendom is van de schrijver en de vertaler in het eindresultaat zo onzichtbaar mogelijk moet zijn. Het doel is dan ook om de tekst op zo een manier te vertalen waardoor de vertaling bij een lezer van de doeltaal net zo overkomt als de brontekst bij een lezer van de brontaal. Het behouden van de oorspronkelijke betekenis, stijl, maar ook de sfeer is hierbij belangrijk.
Vertalen Engels Nederlands & Proeflezen Nederlands & Proeflezen Engels

Proeflezen Nederlands en Engels

Proeflezen houdt in dat een tekst of vertaling zodanig gecorrigeerd wordt dat het klaar is om te publiceren. Het is het perfectioneren van een tekst. Waar vooral op gelet wordt zijn spelfouten en grammaticale onjuistheden.

De brontekst wordt niet geraadpleegd, wat betekent dat de tekst niet op inhoudsniveau zal worden gecontroleerd. Een uitzondering is wanneer er duidelijk sprake is van dubbelzinnige constructies, onduidelijke samenhang en/of vaag taalgebruik. Door middel van verbeterpunten, suggesties en/of vragen in de kantlijn zal de schrijver hierop geattendeerd worden. Het is dus geen herschrijven maar de puntjes op de i zetten.

Proeflezen is mogelijk voor alle soorten teksten, variërend van bijvoorbeeld artikelen voor een website tot bachelor- of masterscripties. U kunt hier terecht met zowel Nederlandse als Engelse teksten.
Vertalen Engels Nederlands & Proeflezen Nederlands & Proeflezen Engels

Over mij

Mijn naam is Holly Susannah. Ik ben tweetalig opgevoed en heb met succes de universitaire studie Engelse taal- en letterkunde afgerond. Naast jarenlange ervaring als Engels bijlesdocente heb ik ervaring opgedaan met het vertalen van manuscripten. Vanuit een passie voor schrijven, literatuur en taalkunde heb ik een sterke interesse ontwikkeld in vertalen. In dit vak kan ik mijn creativiteit kwijt binnen gegeven grenzen. Ook kan ik mij inzetten om de tekst over te dragen aan de lezer zoals hij bedoeld is. Ik vind het een uitdaging om hierin ook de toon en de stijl van de tekst intact te houden.

Naast een interesse in taal ben ik ook geïnteresseerd in psychologie, waarin ik naast een behaalde minor hedendaags nog steeds vakken volg aan een universiteit.

Omdat ik graag een zuivere tekst lees zonder afleidende factoren, veroorzaakt door spelfouten en grammaticale fouten, heb ik er ook plezier in om teksten voor u te corrigeren. U kunt bij mij dus ook terecht voor proeflezen.
Vertalen Engels Nederlands & Proeflezen Nederlands & Proeflezen Engels

Tarieven

Vertalen: 7 cent per woord
Proeflezen: 3 cent per woord
Proeflezen van scripties: 1 cent per woord
Vertalen Engels Nederlands & Proeflezen Nederlands & Proeflezen Engels

Contact

E-mail: vertalen@textperfect.nl
vertalen@textperfect.nl